Min första hemsida

HTML-koden byggdes upp i början av 90-talet för att internet skulle få ett gemensamt språk för utvecklare och browserprogram.

HTML-kodens syntax ser ut så här:

<märke egenskap1="värde" egenskap2="värde">

En hemsida innehåller i princip endast brödtext. Utseende, musik, bilder och interaktivitet (beteende) länkas till sidan.

Allt material vi behöver för vår sida skall vi naturligtvis ladda hem och spara det inom vår domän. Vi hör också kontrollera att vi har tillstånd att använda materialet.

En sidas kod skall valideras. Det gör hos w3.org. Efter att vi validerat koden får vi ett bevis på detta som vi kan klistra in i var egen kod. Stilmallen (CSS) valideras skilt, även för den får vi ett bevis.
Sidorna kan vilideras på 3 sätt:
a) Genom file upload
b) genom att klistra in källkoden
c) genom att klistra in sidans http-adress.

Mina sidor

Sidan om länkar
Stilmallar
Formulärets kontroller
Javascript
Fyrkant
Några Divtaggar
En massa Divtaggar
Hemsidan
Mail sak
Företag
Kontakt till företag
Historia till företaget

Den här raden skrev jag med Code Editor i min CPanel

Valid CSS!